Päihdeneuvonta - 0800 900 45

Kysy-vastaa

Lähetä meille kysymys. Palvelussa ammattilaiset vastaavat asiakkaiden lähettämiin kysymyksiin keskimäärin kolmen päivän sisällä.

Kuinka Kysy-vastaa toimii?

Tervetuloa käyttämään Mobiiliavun maksutonta kysy-vastaa -palvelua. Palvelu on anonyymi eikä yksittäistä kysyjää voida tunnistaa palvelussa.

Palvelussa ammattilaiset vastaavat asiakkaiden lähettämiin kysymyksiin keskimäärin kolmen päivän sisällä.